Grote Cirkel - Frankrijk (onder voorbehoud)

2 - 8 augustus 2020

Begint maandagochtend om 8.30 uur.
Eindigt vrijdagavond om 21.00uur.
Enkel toegankelijk voor deelnemers van de verschillende meditatie-cirkels.
Frankrijk, exacte locatie wordt nog medegedeeld.
Inschrijven beperkt mogelijk (onder voorbehoud)
Vrije donatie. Deze kunnen ter plaatse gedoneerd worden of op voorhand overgeschreven worden.
BIC: ARSPBE22 IBAN: BE 12 9731 3992 8392

Al het werk (klaarzetten tafel, eten maken, afruimen, onderhouden van de meditatie- en leefruimte enz.) wordt samen of in beurtrol uitgevoerd. De vrije tijd is vrij, maar dient in de geest van de Grote Cirkel gehouden te worden: samen streven naar verdieping van de boeddhistische leer en praktijk. We proberen zoveel mogelijk elkaars rust te respecteren. Het eten is zoveel mogelijk vegetarisch. Wie om gezondheidsredenen een ander dieet wil volgen bespreekt dit best op voorhand. Gedurende de retraite wordt er geen alcohol gedronken. 

Het dagprogramma start op maandag 3 augustus en eindigt op vrijdag 7 augustus. Je bent dus best ter plaatse ten laatste op zondagavond 1 augustus. De exacte locatie in Frankrijk zal later nog medegedeeld worden.

Je kan ter plaatse een vrije bijdrage schenken, of een via een overschrijving op reknr.BE12 9731 3992 8392, met vermelding naam en Grote Cirkel Frankrijk.

Dagprogramma voor heel de week (onder voorbehoud)

8.30 ontbijt 
9.30 ochtendceremonie 
10.30 meditatie 
12.00 middageten 
13.00-16.00 vrije tijd 
16.30 meditatie 
17.30 avondeten 
19.00 onderricht 
20.00 avondceremonie