Iedereen die zich verder vertrouwd wenst te maken met het Shingon-boeddhisme en de activiteiten van de vzw wil ondersteunen kan dit door lid te worden. Dit kan door het lidgeld van 30 euro per jaar over te schrijven op het volgende rekeningnummer met vermelding ‘lidmaatschap Yo e an’, het desbetreffende jaartal, en je naam.

BIC: ARSPBE22
IBAN: BE12 9731 3992 8392

Het lidgeld wordt beschouwd als een offergave aan de Drie Juwelen van het Boeddhisme en dient om de verdere activiteiten en ontplooiing van de vzw mogelijk te maken.