Allemaal een beetje meer neushoorn

Allemaal een beetje meer neushoorn.

Een neushoorn baant zich een weg door de dichte jungle. Hij is schuw, en blijft liever uit het zicht. Hij is echter een formidabele aanwezigheid.

In de jungle van Noordwest Indië is de Aziatische neushoorn nog altijd aanwezig, hetzij sterk achteruit gedrongen door de wel zeer aanwezige homo sapiens. In de tijd van de Boeddha was hij er ook al. Misschien zag Sakyamuni Buddha hem ook zachtjes voorbij komen.

In de traditionele bepalingen rond de verschillende soorten boeddhistische beoefenaars komt de neushoorn ook voorbij. Beoefenaars die zich liever terugtrekken uit de mensenmassa worden aan hem gespiegeld. De Aziatische neushoorn heeft in tegenstelling tot zijn Afrikaanse soortgenoot slechts één hoorn. Het is een eenhoorn, maar dan in het echt. Mensenschuw en op zijn eentje, zo is deze beoefenaar op zijn best. Uitmuntende kwaliteiten voor een spirituele zoeker. Het laat toe de dingen in de diepte te bekijken, los van maatschappelijke druk en conventies. Ook om ze te bekijken tot je ze snapt. Tot inzicht vanzelf komt, vanuit jezelf.

Open stille plekken in de diepe natuur zijn het natuurlijke habitat van deze reus. Van de natuur leert men terug natuurlijk te zijn. Het verschuiven van de tijd toont zich. Niet als een genadeloos tikken van onherstelbaar verloren seconden, maar als het organisch indalen van levenservaring. De grootsheid van de natuur doet je eerst krimpen. Pas als dat gebeurd is, kun je terug meegroeien. Je moet wel toelaten dat je op een gegeven punt jezelf zal ontgroeien.

Toch is de neushoorn-beoefenaar niet amechtig solitair. Hij verdraagt gezelschap, mits ze dezelfde beweging maken. Hij oefent in bubbels, zouden we nu zeggen. Hij gedijt goed in spirituele vriendschap. Hij leeft in woordeloze verbanden, waar met een klein gebaar alles gezegd is. Hij vindt het dan ook niet erg als zijn kompanen nu en dan eens aan zijn staart trekken als hij toch dieper in de jungle wil verdwijnen. Met hun vriendschap houden ze zijn hart warm en behoeden het voor eenzaamheid.

Hij leeft op de grens tussen eenling en anderling, en is soms een beetje een zonderling.

Shaku Jinsen
Hermitage onder het Bladerdek