Samenwerking & Projecten

vzw Yō E An Centrum voor Shingon-boeddhisme is lid van de Boeddhistische Unie België. Binnen het Hoger Instituut van het Boeddhisme verzorgt Shaku Jinsen het Nederlandstalig luik van de opleiding Introductie tot het Boeddhisme.

http://buddhism.be

Verder legt vzw Yō E An Centrum voor Shingon-boeddhisme zich erop toe om het ethisch en deontologisch charter van de Boeddhistische Unie België na te leven.

http://buddhism.be/nl/ethiek/ethisch-en-deontologisch-charter

Shaku Jinsen is verbonden als vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de afdeling Japanse Studies van de Katholieke Universiteit Leuven. Tot 2017 verzorgde Shaku Jinsen de cursus Inleiding tot de Japanse Godsdiensten. Met gastcolleges binnen en buiten de faculteit Letteren wensen we de academische kennis van het boeddhisme (in het bijzonder het Japanse boeddhisme) verder te verdiepen.

http://japanologie.arts.kuleuven.be/nl

In samenwerking met de Japanse Tuin hasselt verzorgt Yō E An een inleiding in het boeddhisme en boeddhistische meditatie in het kader van de groepsbezoeken aan de Japanse Tuin Hasselt.

Daarnaast worden er ook geregeld traditionele boeddhistische ceremonies uitgevoerd zoals de Bloemenofferceremonie, gedenkceremonie Tsunami-ramp, ...

http://visithasselt.be/nl/japanse-tuin-aanbod-voor-groepen
http://japansetuin.be

Yō E An maakt deel uit van de inter-levensbeschouwelijke dialooggroep Grenzenbewegen Leuven. Grenzenbewegen Leuven verenigt mensen en organisaties die willen bijdragen aan een samenleving van wederzijds respect.

In het kader van Grenzenbewegen Leuven wordt een maandelijkse stilte-dialoog georganiseerd. We ontmoeten elkaar in een open stilte en nodigen elkaar uit om, elk binnen de eigen traditie en levensvisie, een innerlijke weg naar verbondenheid te (her-) ontdekken.