Onderricht

Inleidende beschouwingen.

Het boeddhisme heeft geen bijbel. Er is geen ene tekst, of tekstverzameling, die voor de gehele boeddhistische gemeenschap als canoniek geldt. Het is echter wel zo dat elke stroming binnen het boeddhisme haar eigen grondteksten heeft opgesteld, en deze ook heeft bekleed met canonieke autoriteit binnen de eigen stroming. In de loop van de eeuwen werden deze grondteksten uitvoerig uitgelegd en becommentarieerd. Ze fungeerden als conceptuele kader voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Basiskennis van deze grondteksten zijn daarom onontbeerlijk om tot een goed begrip te komen van een bepaalde stroming van het boeddhisme.

Hier willen we proberen om een aantal van die basisteksten te ontsluiten. We zullen dit zoveel mogelijk doen door ze te vertalen tot leesbare teksten. Dat wil zeggen zonder al te veel voetnoten en boeddhistische technische terminologie. Dat betekent wel dat de vertaling hier en daar wat technische finesse zal missen. Waar nodig willen we dit opvangen in een kleine bespreking/samenvatting die volgt op de vertaling.