Yō E An

Yō E An heeft als doel de beoefening en studie van het Japanse Shingon-boeddhisme. Daarnaast streeft ze ook naar een verfijning van de kennis van het boeddhisme in het algemeen en van het Japanse boeddhisme in het bijzonder.

Verder is het onze wens om actief mee te werken aan een verbreding van de religieuze horizon, en stil te staan bij de plaats en rol die het boeddhisme binnen de westerse cultuur kan vervullen.

‘Yō E An’ betekent “Hermitage onder het Bladerdek.” Het is de naam die Meester Kōshō Murai gaf aan zijn eerste hermitage tijdens de restauratie van de Chingokuji tempel. De naam werd gekozen opdat ieder die op zoek is naar meer verdieping en medeleven een rustplaats zou kunnen vinden in het lommer van de boeddhistische wijsheid. Deze gedachte is tevens de grondgedachte van vzw Yō E An Centrum voor Shingon-boeddhisme.

Yō E An wordt geleid door Shaku Jinsen, en staat onder de spirituele bescherming van de Chingokuji-tempel. Hier werd Shaku Jinsen leerling van de eerwaarde abt Kōshō Murai, en verkreeg hij zijn opleiding tot Shingon-priester. Hij verbleef er een achttal jaar als actief lid van de tempelgemeenschap. Shaku Jinsen studeerde af aan de afdeling Japanse Studies aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij verkreeg zijn Master in Buddhist Studies aan de Universiteit van Kōyasan. Na het doorlopen van de traditionele opleiding in de Chingokuji-tempel verkreeg hij de graad van Leraar (Jap. Ajari) uitgereikt door de Kongōbuji-tempel op Kōyasan, hoofdzetel van de Kōyasan Shingon-school.