Ceremonies

Go Kuyo

Elke maand worden een aantal traditionele gebedsdiensten uit de Shingon-traditie uitgevoerd. Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De gebedsdiensten kunnen gevolgd worden via een gebedenboek, voorzien waar nodig van Nederlandse vertaling. De gebedsdiensten volgen de traditionele liturgische kalender van het Shingon-boeddhisme. Wie een gebedsdienst wilt bijwonen wordt vriendelijk verzocht om zijn/haar aanwezigheid te melden via een mailtje of sms.

  • Op de 8ste van de maand, ceremonie ter
Offergaven voor de Hongerige Geesten

Segaki Kuyo

Twee keer per jaar voeren we de Segaki Kuyo-cermonie uit, de “Offerceremonie voor de Hongerige Geesten.” Eén keer in de lente, één keer in de herfst. Telkens in de buurt van de equinox, wanneer dag en nacht even lang zijn. We staan dan in het midden. We hebben vooruitgang gemaakt. We lijken te weten waar we vandaan komen en waar we nu verder naar toe moeten.

Dan gebeurt het. Met groeiend inzicht wordt ook onze horizon ruimer. We zien dingen waarvan we niet wisten dat ze bestonden. Zaken die

Hana Kuyo

In samenwerking met de Japanse Tuin Hasselt voert Yō E An een bloemenofferceremonie uit. Tijdens de ceremonie spreken we onze dankbaarheid uit tegenover de bloemen die ons leven kleuren. We staan stil bij hun kracht én vergankelijkheid en schrijven ons opnieuw in in de cirkel van leven en sterven.

Tijdens de ceremonie kan iedereen een bloem offeren. Die kan je zelf meebrengen. Een bloem die je tuin of je woonkamer kleurde en die je daarom niet zomaar, achteloos wil weggooien. Die ene bloem

Bussho’e

Op de achtste dag van de vierde maand viert men in de meeste boeddhistische landen de geboorte van de Boeddha. Aan de hand van de traditionele geboorte-verhalen staan we stil bij het ontstaan van leven en de oneindige mogelijkheden die daarin verscholen liggen. We raken even het mysterie aan van nieuw leven en laten onszelf herleven.

Shushō’e

Tijdens de Shushō’e-ceremonie worden twee lofzangen gereciteerd; de Lofzang op de Diamanten Sfeer en de Lofzang op de Sfeer van de Moederschoot. Tijdens de gebeden worden de namen van de voornaamste boeddha-figuren uit gelijknamige mandala’s gereciteerd. Aan het reciteren van de namen van de boeddha-figuren gaat een algemeen gebed vooraf waarin de deugden van inkeer, vreugde en inzet geëvoceerd worden. Deze gebeden en de boeddha-figuren van de twee mandala's zijn het kader waarin het nieuwe

Butsumyō’e

De Leer van de Boeddha brengt een uitermate positieve boodschap: alle levende wezens zijn in staat de hoogst mogelijk staat van spiritueel inzicht te bereiken. Er is met andere woorden geen enkel legitieme discriminatie te maken wat betreft spirituele realisatie op grond van nationaliteit, etniciteit, geslacht, leeftijd, enz. Bovendien wordt geleerd dat de mogelijkheid tot de verlichting reeds latent aanwezig is. De gehele spirituele praxis bestaat er dus niet in om iets nieuws te verwerven