Shushō’e

Tijdens de Shushō’e-ceremonie worden twee lofzangen gereciteerd; de Lofzang op de Diamanten Sfeer en de Lofzang op de Sfeer van de Moederschoot. Tijdens de gebeden worden de namen van de voornaamste boeddha-figuren uit gelijknamige mandala’s gereciteerd. Aan het reciteren van de namen van de boeddha-figuren gaat een algemeen gebed vooraf waarin de deugden van inkeer, vreugde en inzet geëvoceerd worden. Deze gebeden en de boeddha-figuren van de twee mandala's zijn het kader waarin het nieuwe jaar wordt ingezet.

Ons leven is voortdurend in beweging. Binnen die vloeiende lijn brengen we markeringen aan om ons te herinneren aan het wonderbaarlijke van dit levendige leven. Met Nieuwjaar vieren we niet dat we weer een jaartje verder zijn, maar dat er een nieuw jaar is aangebroken. Dit nieuwe jaar is een kans tot her-nieuwen of ver-nieuwen. Dit ver-nieuwen is nodig willen we niet vervallen in de schijnbare eentonigheid van het leven. Niet het leven is eentonig, maar onze blik erop. Soms kleurt onze kijk wazig en missen we de frisheid van de kleuren van het leven. Nu en dan even halt houden en de blik verfrissen, terug rustig halthouden en kijken, zonder het gevoel meegesleurd te worden door de stroom van het moetende-leven, maar terug gaan naar de stroom van het mogende-leven.

In het Shingon-boeddhisme worden tijdens deze periode van ver-nieuwen twee gezichtspunten aangereikt om het leven te herbeschouwen: Inzicht en Medeleven.

Inzicht wordt gesymboliseerd door de diamant. Schitterend, helder en klaar, betoverend door zijn fonkeling, een koel licht schenkend. Inzicht betekent inkeer en zien. Naar binnen gekeerd zien. Bewust-zijn en bewust-worden van wat er zich afspeelt. Onze blik niet laten temperen door eentonigheid en sleur. Steeds weer het speelse, levendige leven herkennen. Medeleven wordt gesymboliseerd door de moederschoot. De moederschoot is de plaats waar twee levens samen leven. Daar groeit leven in eenheid. Warm, liefdevol, voedend.

Medeleven is bewust-zijn dat alles wat gebeurt ergens mee te maken heeft. Het leven maakt mee. Dit gehele levendige leven zien als mijn lichaam hier en nu. Er zorg voor dragen alsof het mijn lichaam is hier en nu.

Inzicht en medeleven. Schijnbaar tegenover elkaar geplaatst in een spanningsveld. Maar met elke stap verder en dieper in dit proces van bewustwording komen deze twee polen dichter bij elkaar. Hoe dichter ze bij elkaar komen hoe groter het spanningsveld wordt, hoe groter de potentiële energie wordt. Tot ze uiteindelijk hun grootst mogelijk ontwikkeling kennen en samensmelten in een groots bewustzijn. Dit immense inzicht, dit onmetelijke medeleven wordt gesymboliseerd door de figuur van Dainichi Nyorai, letterlijk de ‘Grote Zon’. In deze centrale boeddha-figuur die de diamant en de moederschoot verenigt vindt de fusie plaats van inzicht en medeleven. Hier wordt de grootst mogelijke energie opgewekt, het is de energie van het totale universum.

Deze fusie vindt voortdurend plaats in ons bewustzijn, als een tomeloze uitvloeiende brok energie. We dragen in ons diezelfde diamant en dragen in onszelf de moederschoot van het medeleven. Met Nieuwjaar wordt dit in herinnering gebracht, en vernieuwen we ons bewustzijn.

Een gelukkig ver-nieuwjaar.

Shaku Jinsen
Hermitage onder het Bladerdek