Samenwerking & Projecten

Yō E An maakt deel uit van de inter-levensbeschouwelijke dialooggroep Grenzenbewegen Leuven. Grenzenbewegen Leuven verenigt mensen en organisaties die willen bijdragen aan een samenleving van wederzijds respect.

In het kader van Grenzenbewegen Leuven wordt een maandelijkse stilte-dialoog georganiseerd. We ontmoeten elkaar in een open stilte en nodigen elkaar uit om, elk binnen de eigen traditie en levensvisie, een innerlijke weg naar verbondenheid te (her-) ontdekken.

http://grenzenbewegenleuven.be/