Alle activiteiten worden opgeschort voor de duur van de verstrengde lockdown tot 13 december.
We volgen de tussentijdse evaluatie op en kijken dan wat de verdere mogelijkheden zijn.